Lesvormen

Er zijn verschillende mogelijkheden om celloles te volgen. Voor de kinderen geldt dat er les wordt gegeven via de Suzuki Cello Methode; een methode die het mogelijk maakt om al op heel jonge leeftijd (vanaf 3 jaar) te beginnen met cello spelen.

Kinderen 3 – 21 jaar

De lesvorm ziet er als volgt uit: eenmaal per week 30 minuten individueel of 40 minuten in een duoles (indien mogelijk, anders 20 min individueel)
6 a 7 keer per jaar een groepsles met leeftijdgenoten
Gedurende de groepslesweken vervalt de individuele les

Volwassenen > 21 jaar

Volwassenen kunnen les krijgen in een volwassenen klas. De duur van de les is afhankelijk van de klasgrootte, bij 3 deelnemers is dat 60 minuten per week, bij > 5 deelnemers is dat 90 minuten per week.
Daarnaast is het ook mogelijk om individuele les te volgen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Introductieaanbieding: Cello Orientatie Cello

In het samenwerkingsverband ” Strijkdomein” verzorgen Rata en Anne een nieuwe lesvorm: Cello  Orientatie Cello. In een korte serie lessen kunnen volwassenen leerlingen kijken of de cello iets voor hen is.

Oriëntatiecursus Cello Solo
4 lessen van 30 minuten en een huurcello om thuis te oefenen!

Voor meer informatie of als je je wilt aanmelden:
anne@strijkdomein.nl
rata@strijkdomein.nl

Kijk ook eens op de website van het Strijkdomein!